loading

Търговия

Гордеем се с повече от 40 годишното си присъствие на пазара в активната търговия и дистрибуция на селскостопански продукти, като винаги наша цел е било предоставянето на качествени услуги. Ние оперираме според най-високите стандарти на професионална почтеност и винаги оставаме верни на нашата етика, автентичност и професионализъм.

Ние се ангажираме да доставяме продукция с най-високо качество, която отговаря на всички спецификации и изисквания за безопасност и хигиена на храните. Отдадеността ни и постоянната проверка на представянето ни, стоят в основата на нашите бизнес цели.