loading

Транспортиране

Ние вярваме, че ключовият фактор за доставянето на плодове и зеленчуци в отлично състояние, със запазено качество и характеристики, е правилното им съхранение и разпространение. Нашият съвременен транспортен превоз играе много важна роля за постигането на това и в момента предлагаме перфектни транспортни услуги за нашите клиенти.