loading

COVID19

Въпреки безпрецедентните условия и предизвикателства, породени от пандемията COVID19, ние в Cosmos Fruit C.A. бързо се приспособихме към новата реалност и подкрепихме нашите клиенти и производители. Ключът към нашия успех е внимателното ни планиране, резултат от дългогодишения ни опит, безупречната координация на изключително способният ни и професионален екип, както и нашите модерни и съвременни съоръжения и автопарк. Следвайки внимателно всички разпоредби за безопасност и законодателствени актуализации, ние успяваме да удовлетворим дори и очакванията на нашите най-взискателни клиенти и ще продължим да го правим дори при най-неблагоприятните условия.