loading

Стандартизация

В Космос Фрут С.А. се стремим да покриваме всички критерии и изисквания, и в момента предлагаме услуги по опаковане и стандартизация в нашите най - модерни съоръжения.