loading

Trgovina

Ponosni smo na kompaniju koja je prisutna duže od 40 godina, kao i pravca aktivne trgovine i distribucije poljoprivrednih proizvoda, sve vreme stremeći kao izuzetnom kvalitetu unutar naših usluga. Mi radimo u skladu sa najvišim standardima profesionalnog integriteta, uvek ostajući verni našem sistemu vrednosti, autentičnosti i profesionalizmu.

Posvećeni smo dostavljanju proizvoda najvišeg kvaliteta, koji može pružiti sve uslove kvaliteta, specifičnosti i uslova koje propisuju standardi bezbednosti hrane i zakonodavstva u oblasti higijene. Ova posvećenost predstavlja našu vodilju u sistematičnom preispitivanju našeg poslovanja, kao i postavljenih poslovnih ciljeva.